Psychiczne znęcanie się np. przez żonę nad mężem, stanowi przemoc w rodzinie i w żadnym wypadku nie powinno być tolerowane. Przemoc psychiczna nierzadko bowiem wywołuje u ofiary bardziej dotkliwe skutki niż przemoc fizyczna, a ofiara „walczy” z nimi nawet kilka lat po ustaniu stosowania przemocy.

Konsekwencją dla sprawcy stosowania przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, może być na przykład nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego z ofiarą mieszkania, bądź orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy, w przypadku przemocy psychicznej największy jednak problem stanowi jej udowodnienie w postępowaniu. Z przemocą fizyczną tego problemu nie ma, gdyż jej skutki widoczne są gołym okiem i można je udokumentować zdjęciami, natomiast przemoc psychiczna już taka oczywista nie jest, niemniej i ją również da się udowodnić.

Znęcanie się psychiczne, czyli ubliżanie, poniżanie, a nawet grożenie, zwykle następuje w bezpośrednim kontakcie między sprawcą, a ofiarą, np. żona urządza mężowi awanturę bez powodu lub z błahej przyczyny, podczas której nie przebiera w słowach. W praktyce ciężko udowodnić, że takie zdarzenie miało miejsce jeśli poza ofiarą i sprawcą nikt więcej nie był obecny.

Na miejsce można oczywiście wezwać policje, jednak przebieg takiej kłótni można również nagrać za pomocą dyktafonu, by następnie nagranie to przedstawić w sądzie jako dowód. No dobrze, ale kłótnie nawet w najbardziej zgodnych małżeństwach się zdarzają, więc w sumie to żaden dowód. Faktycznie, udowodnienie znęcania psychicznego przedstawiając jedynie nagranie z rodzinnej awantury, czy sposób zwracania się żony do męża, może nie wystarczyć, by przekonać sąd, że przemoc miała miejsce, jednakże w połączeniu z innymi dowodami, nagranie to zyskuje na znaczeniu.

Bardzo często, szczególnie wówczas, gdy do znęcania psychicznego dochodzi już dłuższy czasu, sprawca dodatkowo nęka swą ofiarę wysyłając jej na przykład wulgarne sms-y lub wiadomości mailowe. Jeśli więc ofiara dysponuje takimi treściami, w których żona poniża męża, narusza jego godność i obniża jego wartość, to wydruk takich wiadomości będzie stanowić już silny dowód na stosowanie przemocy psychicznej.

Praktycznie w każdym postępowaniu swych racji dowodzi się zeznaniami świadków i tak samo może być w przypadku, gdy chcemy udowodnić znęcanie się psychiczne, jakich jednak świadków powołać, gdy do znęcania dochodziło głównie w czterech ścianach mieszkania? Jeśli małżonkowie mieszkają na przykład z rodzicami, wówczas można ich powołać na świadków, gdyż z całą pewnością widzieli jak kształtują się relacje między małżonkami.

Z rodzicami może być jednakże ten problem, że mogą odmówić składania zeznań, niechętni do składania zeznań mogą być w szczególności rodzice żony, jeśli to mąż chce udowodnić, że małżonka się nad nim znęcała. Poza rodzicami na świadków można powołać wspólnych znajomych, sąsiadów czy osoby, którym małżonek zwierzał się ze swoich problemów w małżeństwie. Generalnie uważa się, że im więcej świadków tym lepiej, podkreślić jednak należy, że nie liczy się ilość, a jakość świadków, możemy bowiem na świadków powołać nawet 20 osób, lecz jeżeli osoby te nie będą potrafiły nic w sprawie powiedzieć, bo nie będą mieć żadnej wiedzy na temat zachowania żony wobec męża, to tacy świadkowie będą bezwartościowi dla postępowania.

Przeczytaj podobne: 

Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Jeśli więc świadkami mają być wspólni znajomi małżonków, to osoby te powinny potrafić powiedzieć jak żona zachowywała się wobec męża, jak się do niego odnosiła, itp. Sąsiedzi mogą natomiast potwierdzić, że między małżonkami dochodziło do kłótni, jak również zwykle potrafią powiedzieć jakimi ludźmi są małżonkowie, kto wszczynał awantury. Natomiast bliscy znajomi małżonka będącego ofiarą potwierdzą w sądzie kiedy problem przemocy w rodzinie się rozpoczął, jak zachowywała się żona wobec męża i jak wpłynęło to na ich relacje.

Skutkiem znęcania się psychicznego jest zwykle powstanie u ofiary zaniżonego poczucia własnej wartości, przekonanie o nieprzydatności życiowej bądź zawodowej, co skutkować może wycofaniem się, zamknięciem się w sobie, a nawet depresją. Niektóre ofiary szukają więc wsparcia u psychologów, gdyż czasem łatwiej jest się im otworzyć przed obcą osobą, z którą nie są związani emocjonalnie, dlatego jeśli w związku ze znęcaniem się psychicznym mąż korzystał z pomocy psychologa, warto rozważyć przedłożenie dokumentacji z leczenia.

Ofiary nie rzadko szukają pomocy również w różnego rodzaju grupach wsparcia, można więc poprosić osobę, która koordynuje takie zajęcia, żeby była świadkiem w sądzie i potwierdziła nie tylko fakt uczestniczenia w takich zajęciach przez ofiarę, lecz także jej zachowanie, z jakimi problemami się mierzy i co je wywołało.