Wielu frankowiczów zadaje pytanie jak wygląda sprawa w sądzie po tym jak bank zostanie pozwany o kredyt frankowy. Poniżej przedstawiamy etapy postępowania

Bezpłatna analiza umowy i określenie możliwości z bankiem – po przesłaniu umowy do kancelarii nasi prawnicy dokonają szczegółowej analizy prawnej oraz faktyczej Państwa sytuacji i określą możliwości ewentualnego pozwania banku.

Przedstawimy jasną i krótką umowę określającą warunki naszej współpracy wraz z ofertą. Dostosujemy ofertę do wielkości kredytu. Przestawimy także możliwość płatności ratalnej

Po dokonaniu umówionej płatności bezzwłocznie przystąpimy do działania. Wszelkie postępowania polubowne z bankami nie działają i są jedynie graniem na czas z ich strony. W związku z tym od razu rozpoczniemy przygotowanie pozwu

Przygotowanie dokumentacji finansowej. To bardzo ważny etap. Wykonujemy go wraz z biegłymi ds. finansów i rachunkowości z dużym doświadczeniem. Klarowne przygotowanie dokumentacji sprawia, że jest ona zrozumiała dla sądu co może wpłynąć na przyspieszenie postępowania i brak konieczności powoływania biegłego podczas rozprawy.

Złożenie pozwu – to ważny moment przed złożeniem pozwu dokonujemy konsultacji i informujemy o termienie złożenia pozwu

Wyznaczenie terminu rozprawy – po złożeniu pozwu czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Należy liczyć się z tym, że w 1 Instancji (Sąd Rejonowy lub Okręgowy) odbędą się 3-4 rozprawy, choć coraz częściej dzieje się to szybciej. Nie musisz uczestniczyć we wszystkich rozprawach, będziesz prawdopodobnie przesłuchany na 1 z nich, co będzie trwało 1-2 h. Podczas rozprawy nasi prawnicy towarzyszą klientowi a przed rozprawą Klient do rozprawy zostanie stosownie przygotowany

W sprawach frankowych prawie zawsze mamy do czynienia z 2-gą Instancją. W 2-giej Instancji (Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny) najczęściej jest tylko 1 rozprawa, na której nie musisz być obecny. Sąd może rozstrzygnąć sprawę lub jeśli zauważy błędy, przekazać ją do ponownego rozpatrzenia Sądowi 1 Instancji.

Zajmujemy się Twoją sprawą aż do końca, tzn. aż cały wyrok sądowy zostanie przez Bank wykonany. Jeśli będzie trzeba, w Twoim imieniu uruchomimy też komornika.

Cała sprawa z bankiem może trwać 2-3 lata. Niekiedy bank ma możliwość zaskarżenia wyroku do Sądu Najwyższego. W praktyce dzieje się to bardzo rzadko. Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpatrzenia bardzo niewiele spraw i to tylko istotnych dla porządku prawnego.