Jazda po alkoholu

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski zapewnia profesjonalną pomoc na terenie całego kraju osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jest to jedna z głównych specjalizacji kancelarii, przeprowadziliśmy setki tego typu spraw skutecznie pomagając Klientom z Wrocławia oraz całej Polski. 

Praktyka pokazuje, że niezmiernie istotny jest jak najszybszy kontakt z adwokatem, który opracuje odpowiednią taktykę procesową oraz będzie reprezentował Klienta przed Prokuraturą, Policją, a także Sądem.

Adwokaci dysponują doświadczeniem zdobytym w setkach spraw, w których świadczyli pomoc osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.

Zatrzymani to często osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z Policją, Prokuraturą oraz Sądami stąd wsparcie profesjonalisty jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Kara zaproponowana przez Prokuratora lub Sąd może być dotkliwa z wielu względów – długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów (odebranie prawa jazdy), wysoka grzywna czy w końcu informacja o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. Warto zadzwonić do Kancelarii i umówić się celem uzyskania fachowej pomocy prawnej jak najszybciej jest to tylko możliwe.

Co robić gdy policja zatrzyma za jazdę po alkoholu

W przypadku zatrzymania za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu najwłaściwszą decyzją jest skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz zapoznanie się ze swoimi uprawnieniami. Jednym z nim jest prawo do adwokata, który z pewnością pomoże w stresujących i problematycznych przesłuchaniach, w których będzie uczestniczył, a także opracuje najkorzystniejszą taktykę procesową. Warto podkreślić, iż podejmowanie nagłych decyzji, zwłaszcza w zakresie propozycji dobrowolnego poddania się karze nie jest najlepszym rozwiązaniem. Stres i zmieszanie osób zatrzymanych, najczęściej również niekaranych, zderza się ze znajomością przepisów i doświadczeniem przesłuchujących, dlatego też pomoc adwokata jest tym bardziej niezbędna.

Może się zdarzyć, że przesłuchujący będzie Cię straszył, że w przypadku odmowy zaakceptowania jego propozycji sąd wyda znacznie surowszy wyrok. Rzadko kiedy się to sprawdza. Wiedz, że jako podejrzany jesteś stroną postępowania i przysługuje Ci szereg uprawnień!

  • Pamiętaj, że zawsze możesz i wręcz powinieneś poprosić o czas do namysłu, np. kilka godzin lub kilka dni. W tym czasie warto udać się do adwokata po poradę prawną i ustalić czy propozycja jest rozsądna i warta zaakceptowania. Często proponowane kary, okres zakazu prowadzenia pojazdów mogą nie być korzystne. Każdy przypadek wymaga zastanowienia i rozważenia wszelkich okoliczności sprawy.
  • Nie zgadzaj się automatycznie na każdą propozycję. Nie bój się odmówić i nie działaj pod jakąkolwiek presją.
  • Z naszej praktyki wynika, że podejście sądów do pijanych kierowców jest bardzo różne. Należy podkreślić, że niewielkie różnice orzecznicze są czymś normalnym. Nie można jednak nie zauważyć pewnej tendencji wzrostowej, polegającej na tym że coraz więcej spraw rozstrzyganych nawet w tych samych sądach jest ocenianych skrajnie różnie. Zalecamy daleko idącą ostrożność w konsultowaniu własnych spraw z innymi skazanymi lub rodziną i przyjaciółmi. Uzyskanie korzystnego wyroku dla jednego okazało się możliwe, a w innym przypadku za podobny czyn nie można liczyć nawet na odrobinę pobłażliwości.

Czy zatrudnić adwokata do sprawy karnej o jazdę po alkoholu

Jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu (jazdę po pijanemu), twój czyn może być rozpatrywany jako przestępstwo albo wykroczenie (art. 178a kodeksu karnego albo art. 87 kodeksu wykroczeń). Wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu. Stanem po użyciu alkoholu (wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń) jest sytuacja gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) będziemy mówić w sytuacji gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. W praktyce można spotkać się z sytuacjami granicznymi. Zakres błędu pomiarowego często wyznacza granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem. Osoba nieposiadająca wiedzy z zakresu postępowania karnego może nie zdawać sobie sprawy, że istnieje możliwość zakwalifikowania zarzucanego czynu jako wykroczenie. W takich przypadkach niezbędna okazuje się pomoc profesjonalisty. Udział adwokata w czynnościach procesowych oraz zgłoszone przez niego wnioski dowodowe mogą doprowadzić do istotnej zmiany wyniku postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że postępowanie karne może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem. Osoba zatrzymana za jazdę po alkoholu często nie posiada wiedzy o takiej możliwości. Organy ścigania rzadko proponują takiego rodzaju rozwiązanie z własnej inicjatywy. Warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, gdyż nie dochodzi wtedy do skazania. Oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest w tym przypadku dalej osobą niekaraną. Wobec oskarżonego stosowany jest okres próby (od roku do trzech lat). W przypadku warunkowego umorzenia postępowania można liczyć na krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów.

O warunkowe umorzenie postępowania może ubiegać się osoba niekarana uprzednio za przestępstwo umyślne. Jeżeli organy ścigania nie zgodzą się na zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania zawsze może zrobić to Sąd, który nie jest w tym zakresie związany stanowiskiem Prokuratury.

W sytuacji kiedy zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu , możesz spodziewać się propozycji zakończenia postępowania w drodze skazania bez rozprawy. Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków kara zaproponowana przez Policję może być niewspółmiernie surowa względem popełnionego czynu. Warto wcześniej zasięgnąć rady profesjonalisty. Pomoc adwokata może zapewnić wynegocjowanie najkorzystniejszego rozwiązania procesowego dostępnego w warunkach zarzucanego czynu.

Czy można odzyskać prawo jazdy po zatrzymaniu za jazdę po pijanemu

Zatrzymanie prawa jazdy to często najdotkliwsza konsekwencja dla osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. O możliwości odzyskania prawa jazdy będzie decydował całokształt postępowania, na które wpływ ma nie tylko Prokurator i Policja, ale przede wszystkim adwokat broniący swojego Klienta. W przypadku wyroku warunkowo umarzającego okres, na który zostanie zatrzymane prawo jazdy jest znacznie krótszy niż ten przewidziany w wyroku z zawieszeniem wykonania kary. Warto również skorzystać z możliwości wniesienia zażalenia i odwołania się od postanowienia w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. Okoliczności sprawy, a tym samym ewentualna skuteczność tego środka odwoławczego każdorazowo ocenią adwokaci z kancelarii adwokackiej Paweł Borowski mającej siedzibę w mieście Wrocław.

Jazda pod wpływem narkotyków

Kierowanie pojazdem po użyciu środka odurzającego (marihuana, kokaina, amfetamina, LSD itd.) jest takim samym wykroczeniem, jak jazda po użyciu alkoholu. Oznacza to, że jeśli biegły toksykolog ustali, że we krwi w momencie kierowania pojazdem był środek odurzający podlegamy odpowiedzialności za wykroczenie. Jeżeli to stężenie będzie odpowiednio wysokie, a ponadto środek ten będzie wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy, będzie to równoznaczne z popełnieniem przestępstwa, tak jak w przypadku gdy zawartość alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila.

W sprawach za jazdę po narkotykach należy wykonywać i brać pod uwagę również treść protokołu pobrania krwi. Reakcja każdego jest indywidualna (inaczej reaguje okazjonalny konsument, a inaczej osoba uzależniona). Istotne jest więc, czy rozpoznanie lekarskie ujawniło bełkotliwą mowę, brak reakcji źrenic na światło, zaburzenia równowagi i koordynacji. Zdarza się, że mimo ujawnienia środka odurzającego we krwi, lekarz pobierający krew, mający bezpośredni kontakt z pacjentem, nie stwierdza ich wpływu na osobę badaną.

Uwaga!

  • Z uwagi na brak odpowiedniej regulacji w kodeksie karnym, która wskazywałaby jakie dokładnie stężenie jakiego środka należy przyjąć za analogiczne do stanu „pod wpływem alkoholu„, większość wyroków opiera się w dużej mierze na opinii biegłych toksykologó
  • Należy pamiętać, że niektóre narkotyki są wykrywalne we krwi wiele tygodni po ich zażyciu i mogą w momencie kierowania pojazdem nie mieć żadnego wpływu na kierującego.

Skuteczna obrona Klientów w sprawach karnych za jazdę po alkoholu lub narkotykach

W codziennej pracy wyróżnia nas profesjonalizm oraz indywidualna analiza każdej sprawy. Kancelaria adwokacka Paweł Borowski znana jest na rynku Wrocławskim z prowadzenia wielu spraw osób zatrzymanych przez Policję za jazdę po pijanemu. Posiadamy zespół kilku adwokatów którzy prowadzą na codzień tylko tego typu sprawy. Sprawa każdego Klienta jest początkowo konsultowana przez kilku prawników co pozwala wyznaczyć najlepszą strategię działania w danej sprawie.

Kancelaria adwokacka Paweł Borowski jest jedną z nielicznych wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych na terenie Wrocławia specjalizujących się w obronie Klientów w sprawach karych za jazdę po alkoholu lub narkotykach.