Rozwieść można się na 2 sposoby:
1. bez orzekania o winie – szybko, taniej i mniej nieprzyjemnie,
2. z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków – proces ten trwa dłużej, z uwagi na większy nakład pracy pełnomocnika jest droższy w przeprowadzeniu i wiąże się z tzw. „praniem brudów” tj. wykazywaniem na czym polega wina.
W pierwszym z wymienionych przypadków przedstawia się jedynie dowody niezbędne dla wykazania trwałego i zupełnego rozpadu więzi, na których opiera się małżeństwo. Pozew ma bardziej ogólną formę, wszak nikt tutaj nie czyni zarzutów drugiemu małżonkowi, że małżeństwo rozpadło się właśnie przez niego. Powoduje to, że sprawy te kończą się najczęściej na pierwszym terminie rozprawy. Wariant ten polecam ludziom, którym zależy na szybkim i zgodnym rozwiązaniu ich związku małżeńskiego, bez wdawania się w spory czy rozpad pożycia małżeńskiego jest winą któregoś z małżonków, a jeśli tak to którego. Z mojej praktyki wynika, że większość klientów decyduje się właśnie na ten sposób rozwiązania ich małżeństwa (nawet w przypadkach gdy mają świadomość zawinienia drugiej strony).
W sytuacji dochodzenia orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka pozew (i dalsze pisma procesowe) maja bardziej dosadny charakter. Przytacza się w nich okoliczności wskazujące czym zawinił życiowy partner. Podkreślenia wymaga, że nie wystarczy tylko zgłosić twierdzenia co do winy małżonka, lecz trzeba także dysponować dowodami, które pozwolą przekonać Sąd co do słuszności tych twierdzeń. Dlatego też warto zacząć je gromadzić od chwili powzięcia wątpliwości co do losów małżeństwa. W przypadku braku jakichkolwiek dowodów na winę małżonka mojego klienta zalecam rozważenie wniesienia sprawy o rozwód bez orzekania o winie. Sąd nie bierze wówczas bowiem pod uwagę twierdzeń (uzna je za nieudowodnione i gołosłowne) o winie drugiego małżonka.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że najczęściej w sprawie z orzekaniem o winie biorą udział osoby trzecie (rodzina, przyjaciele, znajomi), które są przesłuchiwane przez Sąd w charakterze świadków. Ich udział zawsze pozostaje nieprzyjemnym dla stron elementem postępowania rozwodowego.
Mam nadzieję, że powyższe zobrazowanie najważniejszych różnic pomiędzy trybami procedur rozwodowych ułatwi Państwu wybór właściwej drogi postępowania.

Zapraszam śledzenia wpisów także na facebook adwokat Wrocław Paweł Borowski