Sprawy Rozwodowe

Adwokat Rozwód Wrocław, Kancelaria adwokacka z Wrocławia

Jedną z głównych dziedzin prawa, którą zajmuje się Kancelaria adwokacka Paweł Borowski z miasta Wrocław są sprawy cywilne, a w szczególności procesy rozwodowe i separacje oraz powiązane z nimi sprawy o należności w postaci alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Adwokat w sprawach o rozwód to osoba, która reprezentuje swoich Klientów w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika. Nasza Kancelaria adwokacka pomaga wyjaśnić kwestie sporne, takie jak podział wspólnego majątku małżonków, a także wysokość alimentów w przypadku posiadania potomstwa oraz ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.

Praktyka adwokacka obejmująca wyspecjalizowany zakres tematyki sprawia, że nasza Kancelaria jest w stanie udzielić Klientom pomocy prawnej dostosowanej do ich aktualnych potrzeb – posiadamy w tych sprawach ogromne doświadczenie. Jako jedna z bardziej znanych Wrocławskich kancelarii przeprowadziliśmy setki tego typu spraw.

Adwokat prowadzący rozwody powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności sytuacji w jakiej znalazł się Klient oraz o tym, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale odbija się także na całej rodzinie, a w szczególności dzieciach.

W naszej Kancelarii wiemy, że każdy rozwód, wiąże się z silnymi emocjami i stresem oraz nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Pomoc takiej osoby jak adwokat, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem może ułatwić przejście przez cały proces sprawy rozwodowej.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą:

 • porad prawnych, które często pozwalają szybko rozwiązać problem Klienta,
 • sporządzania pism i umów (pozwów), których odpowiednie przygotowanie może niejednokrotnie przyczynić się do pomyślnego zakończenia sprawy,
 • reprezentowania klientów przed sądem,

Pełnomocnik reprezentujący Klienta w sprawach rozwodowych to osoba, która bezboleśnie przeprowadzi nas przez tak zawikłane problemy jak:

 • ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków,
 • podział wspólnego majątku byłych małżonków,
 • ustalenie wysokości alimentów, które mają zostać nałożone przez sąd.

Na czym polega pomoc adwokata od rozwodów?

 1.  Konsultacja

Zwana też poradą prawną, choć w  przypadku rozwodów to raczej spotkanie, na którym prawnik/adwokat wyjaśnia specyfikę postępowania w sprawach rozwodowych oraz omawia sytuację klienta/klientki.

 1. Negocjacje

Nierzadko rozpoczęcie procesu rozwodowego poprzedzają negocjacje – zarówno te, które małżonkowie prowadzą we własnym zakresie, jak i te, które  organizują adwokaci reprezentujący rozwodzące się strony. To najczęściej ostatni moment, kiedy można jeszcze cokolwiek ustalić na spokojnie.

 1. Przygotowanie dokumentów i dowodów

Sąd nie zna prawdy, sąd zna tylko akta. Dlatego w aktach sprawy musi się znaleźć to, co przekona sąd do uznania winy, udzielenia zabezpieczenia, rozstrzygnięcia o losie dzieci itp. Dobry adwokat od rozwodów musi być przede wszystkim strategiem.

 1. Reprezentacja przed sądem

Przesłuchania, wyjaśnienia, opinie psychologów, a do tego nierzadko kłamstwa, oszczerstwa i awantury  – niestety, rozwody to najbardziej emocjonalne procesy obok spraw karnych. Adwokat od rozwodów ma dystans, a jednocześnie jest oparciem.

Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu o rozwód to:

 1. Czynności wstępne: określenie przesłanek rozwodu, zebranie wymaganych dokumentów (odpisu aktu małżeństwa, ewentualnie aktu urodzenia dziecka), uiszczenie opłaty sądowej (600 PLN) lub zwolnienie z opłaty w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek (na podstawie oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym).
 2. Przygotowanie przez kancelarię pozwu, który zawierać będzie żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód oraz (ewentualnie) przyznania i zakresu władzy rodzicielskiej, zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz kosztów jego wychowania i utrzymania, zakresu oraz możliwości korzystania z dóbr wspólnych takich jak na przykład samochód czy mieszkanie etc.
 3. Sporządzenie przez adwokata wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem na czas trwania postępowania – w takim przypadku sąd ureguluje na czas procesu kwestię kontaktów z dzieckiem lub wysokość ponoszenia przez małżonków kosztów utrzymania małoletniego dziecka.
 4. Przygotowanie przez kancelarię wniosków dowodowych np. zeznania świadków czy poszczególnych stron, wykazy połączeń telefonicznych, wiadomości sms, e-maile itp.
 5. Proces rozwodowy i orzeczenie

Długość procesu uzależniona jest od wielu indywidualnych czynników takich jak na przykład stopień skomplikowania sprawy czy relacje panujące pomiędzy małżonkami. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni w kwestii winy trwałego rozkładu pożycia, a także wyznaczenia opieki nad małoletnimi dziećmi i ustalenia zasad kontaktów.

Jeżeli strony nie mogą się ze sobą porozumieć na przykład w kwestii podziału majątku lub ustalenia winy, cały proces może przeciągnąć się nawet do kilkunastu rozpraw sądowych.

Zakończenie procesu sądowego może polegać na:

 • orzeczeniu winy obustronnej małżonków,
 • orzeczeniu o winie jednej ze stron,
 • zaniechaniu orzekania o winie któregokolwiek z małżonków (na zgodny wniosek małżonków).