Rozwód z obcokrajowcem z wyłącznej winy jednego małżonka

Jeżeli małżonkowie mają różne obywatelstwa albo mieszkają w różnych państwach Unii Europejskiej lub gdy mieszkają w państwie UE którego nie są obywatelami, sprawy rozwodu takich osób rozstrzyga Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 (Bruksela II bis) dotyczące prawa właściwego przy rozwodach międzynarodowych oraz rozporządzenie nr 1259/2010 (Rzym III) w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej ( nie obowiązujące w Polsce). Prowadzenie takiego rozwodu najlepiej powierzyć kancelarii adwokackiej, by doświadczony adwokat wybrał prawo tego państwa UE, które będzie najlepiej służyć interesom klienta. Według ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe podstawowym i najważniejszym łącznikiem służącym ustaleniu prawa właściwego dla rozwodu międzynarodowego jest wspólne prawo ojczyste małżonków w chwili żądania rozwodu (art. 54 ppm). W przypadku braku tego łącznika, właściwe jest prawo wspólnego miejsca zamieszkania małżonków lub prawo ostatniego wspólnego pobytu małżonków.

 

więcej informacji

https://www.blog-adwokatpawelborowski.pl/jak-przebiega-rozwod-z-obcokrajowcem/