Prawo Spadkowe – Kancelaria Wrocław

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Wrocław Prawo Spadkowe

Kancelaria adwokacka z Wrocławia specjalizuje się w prowadzeniu spraw spadkowych. Jest to nasza główna specjalizacja. Posiadamy ogromne doświadczenie oraz przeprowadziliśmy już setki tego typu spraw dla Klientów z Polski, Usa, Izraela, Włoch, Niemiec. Sprawne działanie naszych prawników zapewnia brak konieczności wizyty w kraju osób na stałe mieszkających poza granicami kraju. Działamy na terenie Wrocławia a w razie konieczności dbamy o interesy naszych Klientów na terenie całego kraju.

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, regulującą przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa porządki dziedziczenia:

 • dziedziczenie testamentowe,
 • system dziedziczenia ustawowego.

Współczesne prawo spadkowe dopuszcza także inne formy przekazywania majątku. Coraz bardziej popularny staje się między innymi zapis windykacyjny w testamencie, który określany jest także mianem rozrządzenia testamentowego. Może on zostać dokonany jedynie w testamencie notarialnym, a spadkodawca może rozdzielić swoje dobra w taki sposób, w jaki sobie życzy.

Otrzymanie spadku w naszym kraju, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, niekiedy potrafi być wyjątkowo trudną do rozstrzygnięcia kwestią. Postępowanie spadkowe może trwać latami, a po takim czasie rzeczy stanowiące przedmiot spadku mogą sporo stracić na wartości.

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski z miasta Wrocław świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Do każdej sprawy klienta podchodzimy w indywidualny sposób, mając na uwadze, iż szeroko pojęte sprawy spadkowe bardzo często obejmują swoim zasięgiem dość delikatne obszary życia prywatnego.

 

Podejmujemy się w szczególności spraw związanych z:

 • samym spadkiem i testamentem,
 • zachowkiem,
 • darowizną,
 • działem spadku.

Świadcząc usługi z zakresu prawa spadkowego, pomagamy w prowadzeniu postępowań spadkowych oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz w przypadku sporów.

Oferujemy Państwu wszechstronną obsługę spraw z zakresu prawa spadkowego. Doradzamy przy przeprowadzaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, a także reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycie spadku.

Podejmujemy się prowadzenia postępowań związanych z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy (tzw. dziedziczenie ustawowe), jak również na podstawie testamentu (dziedziczenie testamentowe). W sprawach dotyczących przyjęcia spadku, adwokat pomoże Państwu ocenić sytuację majątkową spadkobiercy, a także oszacować wysokość długów spadkowych.

Adwokat ds. spadku z Kancelarii adwokat Paweł Borowski z Wrocławia udziela Klientom porad i świadczy następujące usługi:

 • udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa spadkowego,
 • pomaga uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,
 • przygotowuje wnioski o stwierdzenia nabycia spadku,
 • sporządza pozwy,
 • zastępuje Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych i czynnościach prowadzonych poza sądem, których dotyczy spadek,
 • sporządza apelację od wyroku sądu I instancji i reprezentuje strony w postępowaniu odwoławczym.

Stwierdzenie nabycia spadku – adwokat Wrocław

Podstawowym i najważniejszym postępowaniem spadkowym, które porządkuje sytuację prawną po osobie zmarłej, jest postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Aby je rozpocząć, adwokaci w naszej kancelarii sporządzają dla klientów odpowiednie wnioski. Następnie ustalają krąg wszystkich spadkobierców oraz fakt, czy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu. Adwokaci reprezentują klienta w postępowaniu spadkowym do końca przedmiotowej rozprawy.

Dziedziczenie – adwokat Wrocław

Zajmujemy się dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. W obu przypadkach przeprowadzamy kompleksowe sprawdzenie kręgu spadkobierców wyznaczonych wolą spadkodawcy. Ponadto wspieramy naszych klientów w prawach i obowiązkach majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.

Zachowek – kancelaria adwokacka we Wrocławiu 

Specjalizujemy się także w instytucji prawa spadkowego, jaką jest zachowek. Jest to często jedyne zabezpieczenie osób, które zostały pominięte w testamencie. Wspieramy naszych klientów w ustaleniu kręgu osób uprawnionych: zstępnych spadkodawcy, małżonka oraz rodziców. Uzyskujemy dla naszych klientów określoną kwotę pieniężną, jaka jest im należna jako osobom uprawnionym.