Blog

30 grudnia 2018

Fałszywe oskarżenie – pomówienie art. 234 k.k.

 W praktyce termin “zniesławienie” bardzo często używany jest by określić, że względem danej osoby wysunięte zostały nieuzasadnione oskarżenia lub nieprawdziwe twierdzenia, należy jednak pamiętać, że na gruncie Kodeksu karnego “zniesławienie” i “fałszywe oskarżenie” to dwa zupełnie odrębne przestępstwa, zagrożone innymi karami.
25 grudnia 2018

Podział majątku, jak to wygląda w praktyce?

 Gdy opadną emocje związane z rozwodem, przychodzi czas na kolejny krok, czyli na podział wspólnego majątku. Jak sama nazwa wskazuje, na skutek podziału, majątek należący do tej pory wspólnie do obydwóch małżonków, jest pomiędzy nich dzielony, zatem każdy z małżonków otrzymuje na własność określone rzeczy, czyli ruchomości i nieruchomości, stanowiące dotychczas współwłasność małżonków.
21 grudnia 2018

Sąd oddalił pozew grupowy przeciwko mBank – co może teraz zrobić 1 700 osób, czy mogą pozwać banki w pozwach indywidualnych?

 O tym, że pozwy grupowe obarczone są dużym ryzykiem wiadomo nie od dziś, lecz z całą pewnością takiego finału sprawy nie spodziewało się ponad 1 700 osób, które dwa lata walczyły z mBankiem i niestety tę walkę przegrały. 19 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł bowiem o oddaleniu pozwu zbiorowego grupy frankowiczów przeciwko mBankowi, podzielając tym samym w całości stanowisko zaprezentowane przez bank.
22 lipca 2018

Budowa domu na działce Twojego małżonka – możliwe rozstrzygnięcia Sądu.

 Własne mieszkanie bądź dom to marzenie praktycznie każdego małżeństwa, jeśli jednak małżonkowie nie dysponują wystarczają ilością środków pieniężnych, starają się wybrać rozwiązania jak najbardziej korzystne finansowo. Takim rozwiązaniem może być np. budowa domu na działce należącej do jednego z małżonków, gdyż wówczas nie trzeba ponosić dodatkowego wydatku w postaci zakupu działki, problem może pojawić się jednak, gdy małżonkowie postanawiają się rozstać.
24 czerwca 2018

Czy jeśli dzieci po rozwodzie zostaną ze mną należy mi się więcej w podziale majątku?

 W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
5 maja 2018

Matka wyprowadziła się z dzieckiem daleko od ojca bez jego zgody, czy to jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

 Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują zaś w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, jak i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
24 lutego 2018

Leczenie psychiatryczne, a rozwód.

 Choroba psychiczna jednego z małżonków jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem, na które nie można się przygotować i które nie rzadko przerasta współmałżonka zdrowego, doprowadzając do rozwodu. W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu jest oczywiście możliwe, jednakże sąd może również pozwu o rozwód nie uwzględnić, a także może orzec rozwód z przyczyn niezawinionych.
24 stycznia 2018

Kochanka świadkiem w sprawie o rozwód

 Podczas rozwodu z orzekaniem o winie najwięcej problemów nastręczają dowody, a mianowicie to jakie dowody przedłożyć by np. udowodnić zdradę współmałżonka. W przypadku zdrady nie rzadko bowiem jest tak, że małżonek wie, iż jest zdradzany, jednakże nie posiada żadnych dowodów, żeby tą zdradę udowodnić, gdyż nawet jeśli współmałżonek do zdrady się przyznał to w sądzie tego faktu wcale potwierdzić nie musi, dlatego, żeby w postępowaniu rozwodowym zdradę udowodnić nie rzadko na świadka powołuje się kochankę męża bądź kochanka żony.
5 stycznia 2018

Żona znęca się psychicznie nade mną oraz dziećmi, a gdy stanąłem w ich obronie wyrzuciła mnie z domu.

 Rodzina w której stosuje się przemoc, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, nigdy nie funkcjonuje prawidłowo, a najbardziej w takiej sytuacji cierpią oczywiście dzieci. Przemoc wobec rodziny jest zwykle stosowana przez jednego z małżonków, dlatego to drugi małżonek ma niejako obowiązek jej przeciwdziałać i podjąć kroki by zapewnić sobie i dzieciom spokój. Z reguły jednak, gdy to matka/żona jest osobą stosującą przemoc, przeciwdziałanie przemocy wydaje się walką z wiatrakami, pamiętać jednakże należy, że przepisy nie traktują inaczej osoby stosującej przemoc ze względu na jej płeć, konsekwencje dla każdego są takie same.
21 grudnia 2017

Jak udowodnić znęcanie się psychiczne nad mężem?

 Psychiczne znęcanie się np. przez żonę nad mężem, stanowi przemoc w rodzinie i w żadnym wypadku nie powinno być tolerowane. Przemoc psychiczna nierzadko bowiem wywołuje u ofiary bardziej dotkliwe skutki niż przemoc fizyczna, a ofiara „walczy” z nimi nawet kilka lat po ustaniu stosowania przemocy.