Blog

20 maja 2017

Płacę alimenty ale nie starcza mi na życie – kiedy i jak można obniżyć alimenty?

 Alimenty kojarzą się przede wszystkim ze świadczeniem pieniężnym przekazywanym na rzecz dziecka, jednakże mogą one również obciążać np. byłego małżonka czy dorosłe dzieci względem rodziców, niezależnie jednak od tego od kogo i na czyją rzecz alimenty zostały ustalone, zawsze możliwa jest ich modyfikacja.
20 kwietnia 2017

Była żona po rozwodzie zapadła na depresje i źle traktuje dzieci – co może zrobić ojciec?

 W większości przypadków po rozwodzie rodziców dzieci zamieszkują razem z matką, która pełni nad nimi opiekę i je wychowuje, ojciec z kolei spotyka się z dziećmi w ustalonych dniach i o określonych porach. Jak to jednakże w życiu bywa, zdarza się, że na skutek nieprzewidzianych i nagłych okoliczności, np. choroby, matka nie jest w stanie sprostać opiece nad małoletnimi, a czasem jej zachowanie nawet dzieciom zagraża, co więc w takiej sytuacji może zrobić ojciec?
16 marca 2017

Nachodzenie i nękanie podczas rozwodu – co zrobić?

 Rozwód nigdy nie jest łatwym i przyjemnym doświadczeniem, nawet jeżeli małżonkowie osiągną porozumienie w kwestiach wspólnych małoletnich dzieci i gdy w procesie rozwodowym nie będzie ustalana wina w rozkładzie pożycia, gdyż z rozwodem nieodłącznie wiążą się liczne emocje. Postępowanie rozwodowe może jednakże stać się dla jego stron znacznie trudniejsze nie tylko dlatego, że małżonkowie nie osiągnęli konsensusu, lecz także wtedy, gdy jeden z małżonków na rozwód w ogóle się nie zgadza, zaś groźbami i nękaniem stara się współmałżonka zmusić do wycofania powództwa. Zdarza się również, iż co do samego rozwodu małżonkowie są zgodni, jednakże mimo to małżonek nęka psychicznie współmałżonka bez żadnego powodu, z czystej złośliwości, co więc w takiej sytuacji zrobić?
15 lutego 2017

Jak bronić się przed podwyższeniem lub obniżeniem alimentów?

 Jak powszechnie wiadomo, alimenty mają na celu zapewnienie osobie do nich uprawnionej środków koniecznych do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb, a więc np. mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, a także potrzeb psychicznych i duchowych, takich jak zaspokajanie własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych.
30 stycznia 2017

Jak przebiega rozwód z obcokrajowcem?

 Małżeństwa zawierane z obcokrajowcami nie są już niczym nadzwyczajnym, ani niezwykłym, gdyż zarówno bariera językowa jak i geograficzna w dzisiejszych czasach nie stanowi już praktycznie żadnego problemu. Rozstanie i rozwód z osobą obcego pochodzenia zwykle jednakże nastręcza już nieco trudności, gdyż pojawia się wówczas pytanie o sąd właściwy do przeprowadzenia postępowania
2 stycznia 2017

Rozwód bez obecności pozwanego

 Raczej trudno sobie wyobrazić, że małżonek nie stawia się na własną sprawę rozwodową, tylko dlatego że nie ma ochoty pojawiać się w sądzie, choć oczywiście i takie sytuacje się zdarzają, częściej jednakże brak stawiennictwa na rozprawie podyktowane jest brakiem zgody na orzeczenie rozwodu, małżonek uważa więc, że skoro do sądu nie przyjdzie to wyrok rozwodowy nie zostanie wydany. Wskazane założenie dalekie jest jednakże od prawdy, gdyż wydanie wyroku orzekającego rozwód wcale nie wymaga obecności pozwanego na rozprawie, choć oczywiście może nieco odsunąć w czasie wydanie orzeczenia.
15 grudnia 2016

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania?

 W przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, wspólnym obowiązkiem rodziców jest określenie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, kierując się oczywiście dobrem małoletniego oraz uwzględniając jego rozsądne życzenia.
23 listopada 2016

Ile kosztuje rozwód oraz co wypływa na koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

 Rozwód to nie tylko postępowanie sądowe i formalne zakończenie związku dwojga ludzi, lecz rozwód to również spory… wydatek. Składając pozew rozwodowy należy bowiem uiścić koszty sądowe, żeby sprawa w ogóle trafiła na wokandę, w toku postępowania może się okazać, że konieczne będzie uiszczenie zaliczek na poczet opinii biegłego, a ponadto należy uwzględnić koszty profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi całe postępowanie, finalnie więc może się okazać, że rozwód będzie kosztować kilka tysięcy złotych.
1 listopada 2016

Ile czasu trwa rozwód?

 ADWOKAT WROCŁAW ROZWÓD – KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE Sprawy rozwodowe należą do właściwości sądów okręgowych, co oznacza, że w pierwszej instancji są one rozpatrywane przez właściwy sąd okręgowy i że pozew rozwodowy należy wnieść bezpośrednio do odpowiedniego sądu okręgowego. Sąd okręgowy jest natomiast sądem wyższej instancji w stosunku do sądu rejonowego, zwykle więc pod jeden sąd okręgowy przypada kilka sądów rejonowych dla których sądem odwoławczym jest właśnie sąd okręgowy.
20 października 2016

Kiedy sąd orzeknie rozwód oraz w jakich wypadkach orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne?

 ADWOKAT ROZWÓD WROCŁAW Zdarza się, że rozwód traktowany jest przez małżonków jedynie w kategoriach rozwiązania łączącej ich do tej pory umowy, jeśli więc oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą formalnie zakończyć swój związek to są przekonani, iż sąd wyda wyrok rozwodowy bez najmniejszego problemu. Pamiętać jednak należy, iż sąd podczas orzekania jest nie tylko związany wolą małżonków co do rozwiązania małżeństwa, lecz również przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które stanowią także o tym kiedy orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne.