Blog

6 lipca 2019

Ile można odzyskać pozywając bank po spłacie kredytu frankowego?

 Wielu kredytobiorców, obawiając się niestabilnego kursu franka szwajcarskiego, postanowiło szybko spłacić zaciągnięty kredyt by uwolnić się od niekorzystnej umowy, obecnie jednakże, wobec korzystnego dla frankowiczów orzecznictwa, zapewne nie jedna z tych osób zadaje sobie pytanie czy może coś zrobić by odzyskać pieniądze, które bank bezprawnie pobrał.
26 kwietnia 2019

Czym jest nieważność kredytu CHF – co daje unieważnienie umowy frankowej

 Kredytobiorcy, którzy posiadają zadłużenie we frankach szwajcarskich coraz częściej w sądzie walczą o unieważnienie zawartej umowy kredytowej, a sądy coraz częściej powództwa te uwzględniają.
26 kwietnia 2019

Ile wynosi twoja nadpłata w kredycie CHF?

 Po wzroście kursu franka szwajcarskiego, który od kilku lat utrzymuje się na stałym, wysokim, poziomie, problem z kredytami we frankach szwajcarskich polega na tym, że kredytobiorcy płacą kolejne raty kredytu w wysokości o wiele wyższej niż płaciliby w przypadku „tradycyjnego” kredytu złotówkowego.
30 grudnia 2018

Fałszywe oskarżenie – pomówienie art. 234 k.k.

 W praktyce termin “zniesławienie” bardzo często używany jest by określić, że względem danej osoby wysunięte zostały nieuzasadnione oskarżenia lub nieprawdziwe twierdzenia, należy jednak pamiętać, że na gruncie Kodeksu karnego “zniesławienie” i “fałszywe oskarżenie” to dwa zupełnie odrębne przestępstwa, zagrożone innymi karami.
25 grudnia 2018

Podział majątku, jak to wygląda w praktyce?

 Gdy opadną emocje związane z rozwodem, przychodzi czas na kolejny krok, czyli na podział wspólnego majątku. Jak sama nazwa wskazuje, na skutek podziału, majątek należący do tej pory wspólnie do obydwóch małżonków, jest pomiędzy nich dzielony, zatem każdy z małżonków otrzymuje na własność określone rzeczy, czyli ruchomości i nieruchomości, stanowiące dotychczas współwłasność małżonków.
21 grudnia 2018

Sąd oddalił pozew grupowy przeciwko mBank – co może teraz zrobić 1 700 osób, czy mogą pozwać banki w pozwach indywidualnych?

 O tym, że pozwy grupowe obarczone są dużym ryzykiem wiadomo nie od dziś, lecz z całą pewnością takiego finału sprawy nie spodziewało się ponad 1 700 osób, które dwa lata walczyły z mBankiem i niestety tę walkę przegrały. 19 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł bowiem o oddaleniu pozwu zbiorowego grupy frankowiczów przeciwko mBankowi, podzielając tym samym w całości stanowisko zaprezentowane przez bank.
22 lipca 2018

Budowa domu na działce Twojego małżonka – możliwe rozstrzygnięcia Sądu.

 Własne mieszkanie bądź dom to marzenie praktycznie każdego małżeństwa, jeśli jednak małżonkowie nie dysponują wystarczają ilością środków pieniężnych, starają się wybrać rozwiązania jak najbardziej korzystne finansowo. Takim rozwiązaniem może być np. budowa domu na działce należącej do jednego z małżonków, gdyż wówczas nie trzeba ponosić dodatkowego wydatku w postaci zakupu działki, problem może pojawić się jednak, gdy małżonkowie postanawiają się rozstać.
24 czerwca 2018

Czy jeśli dzieci po rozwodzie zostaną ze mną należy mi się więcej w podziale majątku?

 W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
5 maja 2018

Matka wyprowadziła się z dzieckiem daleko od ojca bez jego zgody, czy to jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

 Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują zaś w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, jak i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
24 lutego 2018

Leczenie psychiatryczne, a rozwód.

 Choroba psychiczna jednego z małżonków jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem, na które nie można się przygotować i które nie rzadko przerasta współmałżonka zdrowego, doprowadzając do rozwodu. W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu jest oczywiście możliwe, jednakże sąd może również pozwu o rozwód nie uwzględnić, a także może orzec rozwód z przyczyn niezawinionych.